https://cdn.zochil.shop/bbc77059-edff-4695-bfd1-aab374e53708_t1500.jpg
https://cdn.zochil.shop/bbc77059-edff-4695-bfd1-aab374e53708_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/5cd1b642-ad0d-4f88-a986-988fe6a1d95f_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/4c72cd7a-e12b-4d64-a2af-ea361ea1d8d0_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/4294a590-cf11-4f97-bfd4-ad00a3e07c6e_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/85dac66f-1ed3-4126-8752-ba18b0ce8375_t700.jpg

АМ ДАРАГЧ

LHD33 2.7м/1ш

22,000₮

Хүргэлттэй
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

ИЖИЛ БУС ТҮВШНИЙ АМ ДАРАГЧ LHD33

Зориулалтын ам дарагч материалыг зөв ашигласнаар гүйцэтгэлийн алдааг засч, харагдах байдлыг сайжруулж, ашигласан материалын үнэ цэнийг илүү тодотгож өгдөг.

Ижил бус түвшинд ашиглана.

Хоорондоо ялгаатай хавтанд ашиглах боломжтой.

Түвшингийн өндрийг тодорхой хэмжээнд тохируулж, бэхлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

ИЖИЛ БУС ТҮВШНИЙ АМ ДАРАГЧ LHD33

Зориулалтын ам дарагч материалыг зөв ашигласнаар гүйцэтгэлийн алдааг засч, харагдах байдлыг сайжруулж, ашигласан материалын үнэ цэнийг илүү тодотгож өгдөг.

Ижил бус түвшинд ашиглана.

Хоорондоо ялгаатай хавтанд ашиглах боломжтой.

Түвшингийн өндрийг тодорхой хэмжээнд тохируулж, бэхлэх боломжтой.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.